Stimulate and support achievement of the most advanced standards in democratic and decentralised governance

Rasti studimor- Bashkia Mat, në kuadër të projektit LSSA “Siguria publike në nivel vendor”

Project Video: